TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – buy online

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

Gas Protection: ATEX: II 2 G Ex IIC T4 / IECEx: EX ib IIC T4 II

(Electrical equipment for explosive gas and atmosphere other than mines) 2G (Zone 1) Ex ib (intrinsic safety) IIC (hydrogen / acetylene max 2W) T4 (135°C max. Surface Temp)

Dust Protection: ATEX: II 2 D Ex ib IIIC T110°C / IECEx: Ex ib IIIC T110°C II

(Electrical equipment for explosive gas atmosphere other than mines) 2D (Zone 21) Ex tD (Dust) A21 (Certified for dust zone 21 by IP rating) IP6X (IP Rating Zone 21) ib D21 (Zone 21) T110°C (110°C max. Surface Temp.)

Mining Protection: ATEX: I M2 EX ib I / IECEx: Ex ib II

(Electical equipment for mines) M2 (For mines – De-energised) EX (Explosion-proof equipment) ib (intrinsic safety) I (Methane)

Key Features


 • VHF and UHF Available
 • Intrinsically Safe – ATEX
 • IP67 Waterproof
 • Power Output – 2 Watt
 • CTCSS, 5-Tone, CCIR, ZVEI, EEA and EIA
 • Man-Down Function
 • 16 Channels
 • PC Programmable
 • 3000mAh Battery For Increased Radio Performance
 • Extensive Marine Certification

Basic Package 1 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 2 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 •  Belt Clip
 • Close-Talk (HM930EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 3 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • ATEX PTT (SW916EX)
 • Skull Microphone (HE913EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 4 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • ATEX PTT (SW916EX)
 • Throat Microphone (HE916EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Price 772.4 USD

Buy online TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio

REDSKINS 101

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – Zenitel

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex

TP9000 EX ma stopień ochrony IP67 i jest najlepszym narzędziem komunikacyjnym w przemyśle chemicznym, straży pożarnej, służbach ratowniczych i ratowniczych, na lotniskach, w branży wydobycia ropy i gazu oraz wielu innych.

TP9000 EX ma stopień ochrony IP67 i jest najlepszym narzędziem komunikacyjnym w przemyśle chemicznym, straży pożarnej, służbach ratowniczych i ratowniczych, na lotniskach, w branży wydobycia ropy i gazu oraz wielu innych.

Ochrona gazowa: ATEX: II 2 G Ex IIC T4 / IECEx: EX ib IIC T4 II

(Urządzenia elektryczne do gazów wybuchowych i atmosfery innej niż kopalnie) 2G (Strefa 1) Ex ib (iskrobezpieczeństwo) IIC (wodór / acetylen maks. 2W) T4 (maks. 135 °C Temp. powierzchni)

Ochrona przed pyłem: ATEX: II 2 D Ex ib IIIC T110°C / IECEx: Ex ib IIIC T110°C II

(Urządzenia elektryczne do atmosfery gazów wybuchowych innych niż kopalnie) 2D (Strefa 21) Ex tD (Pył) A21 (Certyfikat dla strefy pyłowej 21 według stopnia ochrony IP) IP6X (Strefa oceny IP 21) ib D21 (Strefa 21) T110°C (110 °C maks. temp. powierzchni)

Ochrona górnicza: ATEX: I M2 EX ib I / IECEx: Ex ib II

(Wyposażenie elektryczne dla kopalń) M2 (Do kopalń — bez zasilania) EX (Sprzęt przeciwwybuchowy) ib (Bezpieczeństwo samoistne) I (Metan)

Kluczowe cechy


 • Dostępne VHF i UHF
 • Iskrobezpieczny – ATEX
 • Wodoodporność IP67
 • Moc wyjściowa – 2 waty
 • CTCSS, 5-Tone, CCIR, ZVEI, EEA i EIA
 • Funkcja Man-Down
 • 16 kanałów
 • Programowalny na PC
 • Bateria 3000 mAh dla zwiększonej wydajności radiowej
 • Rozbudowana certyfikacja morska

Pakiet podstawowy 1 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 2 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • Bliska rozmowa (HM930EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 3 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • PTT ATEX (SW916EX)
 • Mikrofon czaszki (HE913EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 4 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • PTT ATEX (SW916EX)
 • Mikrofon gardłowy (HE916EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Price 772.4 PLN

Kup online TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – Zenitel

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex

TP9000 EX ma stopień ochrony IP67 i jest najlepszym narzędziem komunikacyjnym w przemyśle chemicznym, straży pożarnej, służbach ratowniczych i ratowniczych, na lotniskach, w branży wydobycia ropy i gazu oraz wielu innych.

TP9000 EX ma stopień ochrony IP67 i jest najlepszym narzędziem komunikacyjnym w przemyśle chemicznym, straży pożarnej, służbach ratowniczych i ratowniczych, na lotniskach, w branży wydobycia ropy i gazu oraz wielu innych.

Ochrona gazowa: ATEX: II 2 G Ex IIC T4 / IECEx: EX ib IIC T4 II

(Urządzenia elektryczne do gazów wybuchowych i atmosfery innej niż kopalnie) 2G (Strefa 1) Ex ib (iskrobezpieczeństwo) IIC (wodór / acetylen maks. 2W) T4 (maks. 135 °C Temp. powierzchni)

Ochrona przed pyłem: ATEX: II 2 D Ex ib IIIC T110°C / IECEx: Ex ib IIIC T110°C II

(Urządzenia elektryczne do atmosfery gazów wybuchowych innych niż kopalnie) 2D (Strefa 21) Ex tD (Pył) A21 (Certyfikat dla strefy pyłowej 21 według stopnia ochrony IP) IP6X (Strefa oceny IP 21) ib D21 (Strefa 21) T110°C (110 °C maks. temp. powierzchni)

Ochrona górnicza: ATEX: I M2 EX ib I / IECEx: Ex ib II

(Wyposażenie elektryczne dla kopalń) M2 (Do kopalń — bez zasilania) EX (Sprzęt przeciwwybuchowy) ib (Bezpieczeństwo samoistne) I (Metan)

Kluczowe cechy


 • Dostępne VHF i UHF
 • Iskrobezpieczny – ATEX
 • Wodoodporność IP67
 • Moc wyjściowa – 2 waty
 • CTCSS, 5-Tone, CCIR, ZVEI, EEA i EIA
 • Funkcja Man-Down
 • 16 kanałów
 • Programowalny na PC
 • Bateria 3000 mAh dla zwiększonej wydajności radiowej
 • Rozbudowana certyfikacja morska

Pakiet podstawowy 1 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 2 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • Bliska rozmowa (HM930EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 3 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • PTT ATEX (SW916EX)
 • Mikrofon czaszki (HE913EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Pakiet 4 zawiera


 • Radiotelefon przenośny
 • Antena
 • Bateria
 • Ładowarka (230VAC)
 • Sprzączka
 • PTT ATEX (SW916EX)
 • Mikrofon gardłowy (HE916EX)
 • Bezpłatne programowanie z wymaganymi kanałami SOLAS

Price 772.4 PLN

Kup online TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – Zenitel

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

Gas Protection: ATEX: II 2 G Ex IIC T4 / IECEx: EX ib IIC T4 II

(Electrical equipment for explosive gas and atmosphere other than mines) 2G (Zone 1) Ex ib (intrinsic safety) IIC (hydrogen / acetylene max 2W) T4 (135°C max. Surface Temp)

Dust Protection: ATEX: II 2 D Ex ib IIIC T110°C / IECEx: Ex ib IIIC T110°C II

(Electrical equipment for explosive gas atmosphere other than mines) 2D (Zone 21) Ex tD (Dust) A21 (Certified for dust zone 21 by IP rating) IP6X (IP Rating Zone 21) ib D21 (Zone 21) T110°C (110°C max. Surface Temp.)

Mining Protection: ATEX: I M2 EX ib I / IECEx: Ex ib II

(Electical equipment for mines) M2 (For mines – De-energised) EX (Explosion-proof equipment) ib (intrinsic safety) I (Methane)

Key Features


 • VHF and UHF Available
 • Intrinsically Safe – ATEX
 • IP67 Waterproof
 • Power Output – 2 Watt
 • CTCSS, 5-Tone, CCIR, ZVEI, EEA and EIA
 • Man-Down Function
 • 16 Channels
 • PC Programmable
 • 3000mAh Battery For Increased Radio Performance
 • Extensive Marine Certification

Basic Package 1 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 2 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 •  Belt Clip
 • Close-Talk (HM930EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 3 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • ATEX PTT (SW916EX)
 • Skull Microphone (HE913EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Package 4 Includes


 • Handheld Radio
 • Antenna
 • Battery
 • Charger (230VAC)
 • Belt Clip
 • ATEX PTT (SW916EX)
 • Throat Microphone (HE916EX)
 • Free Programming With SOLAS Required Channels

Price 772.4 USD

Buy online TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF available in store ts2.shop

772.40 USD

Zenitel

US = 123.00 USD

VHF/UHF Digital and Analog Two-Way Radios: Motorola, Motorola Mototrbo, Hytera, Icom, Kenwood, Tait.

We are still waiting for the launch of our branches in Lviv and Kiev. As of today, we cooperate with Ukrainian forwarders and deliver shipments to any place in Ukraine within 14 days. E.g. to Kyiv, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkasy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many more cities.

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF available in store ts2.shop

635.95 GBP

Zenitel

GB = 50.64 GBP

We are still waiting for the launch of our branches in Lviv and Kiev. As of today, we cooperate with Ukrainian forwarders and deliver shipments to any place in Ukraine within 14 days. E.g. to Kyiv, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkasy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many more cities.

TP9000 EX Solas IEC Atex jiskrově bezpečné rádio – VHF/UHF

TP9000 EX Solas IEC Atex jiskrově bezpečné rádio – VHF/UHF

TP9000 EX má krytí IP67 a je dokonalým komunikačním nástrojem v chemickém průmyslu, hasičských sborech, záchranných a záchranných službách, letištích, těžbě ropy a zemního plynu na moři a mnoha dalších.

TP9000 EX Solas IEC Atex jiskrově bezpečné rádio – VHF/UHF

VHF/UHF

Electronics > Communications > Telephony > Satellite Phones

21714.70 CZK

Zenitel

CZ = 1405.66 CZK

Ode dneška spolupracujeme s ukrajinskými spedicemi a doručujeme zásilky na jakékoli místo na Ukrajině do 14 dnů. Např. do Kyjeva, Oděsy, Dněpru, Kryvého Rohu, Záporoží, Lvova, Černovice, Chmelnického, Žytomyru, Vinnyce, Černigova, Čerkasy, Mykolajiva, Poltavy, Sumy a mnoha dalších měst.

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – VHF/UHF

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – VHF/UHF

TP9000 EX ma stopień ochrony IP67 i jest najlepszym narzędziem komunikacyjnym w przemyśle chemicznym, straży pożarnej, służbach ratowniczych i ratowniczych, na lotniskach, w branży wydobycia ropy i gazu oraz wielu innych.

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – VHF/UHF

Produkt nowy, nieużywany, dostępny od ręki w sklepie online.
VHF/UHF

Elektronika > Telekomunikacja > Urządzenia radiowe > Radia dwukierunkowe

TP9000 EX Solas Radio iskrobezpieczne IEC Atex – VHF/UHF jest w magazynie sklepu ts2.shop

4201.79 PLN

Zenitel

PL = 38.08 PLN

Na dzień dzisiejszy współpracujemy z ukraińskimi spedytorami i dostarczamy przesyłki w dowolne miejsce na Ukrainie w ciągu 14 dni. Np. do Kijowa, Odessy, Dniepru, Krzywego Rogu, Zaporoże, Lwowa, Czerniowiec, Chmielnickiego, Żytomierza, Winnicy, Czernihowa, Czerkasów, Mikołajowa, Połtawy, Sum i wielu innych miast.

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF available in store ts2.shop

635.95 GBP

Zenitel

GB = 50.64 GBP

We are still waiting for the launch of our branches in Lviv and Kiev. As of today, we cooperate with Ukrainian forwarders and deliver shipments to any place in Ukraine within 14 days. E.g. to Kyiv, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkasy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many more cities.

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

The TP9000 EX is IP67 rated and is the ultimate communication tool within the chemical industries, fire brigades, emergency and rescue services, airports, off-shore oil and gas and many more.

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

TP9000 EX Solas IEC Atex Intrinsically Safe Radio – VHF/UHF available in store ts2.shop

772.40 USD

Zenitel

US = 123.00 USD

VHF/UHF Digital and Analog Two-Way Radios: Motorola, Motorola Mototrbo, Hytera, Icom, Kenwood, Tait.

We are still waiting for the launch of our branches in Lviv and Kiev. As of today, we cooperate with Ukrainian forwarders and deliver shipments to any place in Ukraine within 14 days. E.g. to Kyiv, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkasy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many more cities.